Wat

Al vanaf de politiefase sta ik u graag bij. U kunt dan denken aan consultatiebijstand, verhoorsbijstand of bij een inverzekeringstelling.
Ook na de politiefase kan ik u bijstaan: u wordt heengezonden met een dagvaarding, de aanhouden-uitreikendagvaarding of au-dagvaarding.

In het strafrecht behandel ik diverse zaken, van de eenvoudige winkeldiefstal tot grote drugszaken, verkeersrecht tot zedenzaken of moord en van aanhouding tot TBS. Ik mag mij met recht strafrechtspecialist noemen! Daarnaast ben ik ook jeugdrechtspecialist. Ik ben dan ook aangesloten bij de NVSA en de VNJA, zie www.nvsa.nl en www.vnja.nl , de specialisatieverenigingen voor strafrecht en jeugdrecht.

Een beknopt overzicht:

- diefstal / heling
- (zware) mishandeling
- zeden
- moord en doodslag
- fraude
- TBS
- overlevering
- penitentiaire klachten